Belangrijke documenten

Informatiegids 2018-2019

Op zoek naar lestijden, vakanties, schoolregels of informatie over het onderwijs op onze school? We hebben e.e.a. gebundeld in de informatiegids 2018-2019. Voor het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen thuis een handige mini-gids met daarin belangrijke highlights uit de informatiegids.

Schoolondersteuningsprofiel Vox-klassen

Lees hier ons schoolondersteuningsprofiel Vox-klassen (SOP).
Bijlagen bij ons SOP: protocol kindermishandeling en huiselijk geweld en pestprotocol